Sæt boligen i stand

Som det andet trin i at fremleje din bolig skal du undersøge om boligen har den rigtige eller optimale stand, da en dårlig stand kan være en stor forhindring for fremleje af boligen og somme tider gøre fremleje af boligen ulovlig. Sørg for at rette op på graverende fejl ved lejemålet.

Se næste trin her.

Fremlejeinfo